WORKS

MULTIFAMILY

KIHAKU TSUTSUI TOPOS STUDIO

kalliste

A site located in a quiet residential area.

It was planned as a two-family house with a couple, grandmother, and children.

KIHAKU TSUTSUI TOPOS STUDIO

photo:Katsuhisa Kida/FOTOTECA
2014/tokyo